Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Údržba a založení krásného trávníku není nikterak snadnou záležitostí, vzhled trávníku ovlivňuje jak kvalita půdy, její dostatečná propustnost a obsah živin, vhodně zvolená travní směs, teplota a dostatek světla, intervaly sečení, vertikutace a stejně důležitou roli hraje i dostatečná zálivka a její frekvence..

Rovnoměrnost závlahy

Rovnoměrnost závlahy je nejdůležitějším faktorem správného závlahového systému, důležité je překrývání výsečí jednotlivých postřikovačů. Nejčastěji zavlažovanými plochami jsou trávníky, zavlažování postřikem je nejideálnější náhrada, simuluje dešťovou zálivku. Běžně používané postřikovače mají poloměr dostřiku 1,2-15m, větší postřikovače používané na sportovní plochy mají až 29,3m. Pro závlahu keřů a výsadeb je často využívaná mikrozávlaha.

Pro keřovou výsadbu, záhony nebo živé ploty je často využíváno technicky jednoduššího i finančně méně náročného způsobu zavlažování některou z variant mikrozávlahy.

V klimatických podmínkách ČR nedosahuje roční srážkový úhrn dostatečné množství zálivky pro kvalitní růst trávníku. Zavlažovací systém nám tedy dopomáhá v těch dnech, kdy je srážkový úhrn nulový či minimální. Od listopadu do března zpravidla nezavlažujeme, začátek zavlažování je obvykle v dubnu, kdy necháváme systém postupně naběhnout, nejvíce se zavlažuje v letních měsících, kdy je zálivka potřeba pro udržení pěkného zelenolistého trávníku. Závlahová dávka se v praxi pohybuje na hodnotě 20-25mm/m2/týden (360l na m2 a rok), tato dávka je nejčastěji rozdělena do více cyklů.

Doporučená frekvence závlahy trávníku se mění v čase

Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím, u nově zakládaného trávníku (ať již výsevem či pokládkou), je standardní intenzita zálivky několikrát denně v intervalu 3-6h, naopak u staršího trávníku je dobré zavlažovat méně často ale intenzivněji. U nově vysetého trávníku hrozí splavování semene, kór u trávníků ve svahu, u pokládaného naopak jeho zaschnutí..Jiná je ovšem situace po několika týdnech výsevu, poté se již frekvence závlahových cyklů snižuje, nejprve na 1-2 cykly denně, po uplynutí 2-3 měsíců již bude postačovat zavlažovat 2-3x týdně. Vydatnost závlahy u déle zavlažovaného trávníku má být taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8-12 cm, tedy do míst kam zasahují kořeny. Častou chybou je zavlažovaní i 2x denně v menších dávkách, kde voda nepronikne až do kořenového systému ale zůstává pouze na ploše listů, kde není dostatečně využita. Tudíž není dobré závlahové dávky příliš dělit, hrozí pak mimo výše uvedené faktory i problémy s plísněmi a klíčivostí semen plevelů.

Ideální je zalévat 2-3 týdně ve srážkovém úhrnu 10-15 mm, kdy voda pronikne ke kořenovému systému a podporuje jeho růst do hloubky, nikoliv těsně pod povrchem..

Významnou roli má také podloží, sklon pozemku kdy dochází k odtoku vody a tím pádem k jejímu plýtvání, v těchto případech je naopak dobré zavlažováno dávku rozdělit do více menších dávek během dne aby se voda stačila vsáknout do půdy.