Zdroje vody pro závlahu

Pár slov úvodem

Níže jsou popsané všechny dostupné zdroje vod použitelné pro závlahy, doporučujeme pečlivě zvážit, případně prokonzultovat s námi jaký zdroj vody je vhodný právě pro Vaši zahradu, na malinkou zahrádku o spotřebě 200l/den je poměrně zbytečné a navíc nenávratné budovat retenční nádrž dopouštěnou z vrtu (všechny součásti podléhají opotřebení a ani jedno z nejlepších čerpadel ve vrtu nevydrží věčně), opak je pak systém o rozloze několika tisíc m2 napojený na vodovodní řád, kde by se investice do vrtu či studny (pakliže jsou dostupné) určitě do pár let navrátila.. Neváhejte, ptejte se, konzultujte, jen tak dosáhnete optimální kombinace nákladů/výkon.

Vodovodní řad

Vodovodní řád patří k častým zdrojům vody pro závlahový systém, co se týče počáteční investice bývá nejlevnější ze všech zdrojů vody, ale z provozního hlediska také nejdražší..Vzhledem ke stálému zvyšování ceny vodného a stočného se dá očekávat, že systému napojených pouze na vodovodní řád bude stále ubývat. V případě napojení je nejvhodnější místo přímo za vodoměrem, kde je tlak a dimense potrubí nejvyšší.

Často je tento systém doplněn o podružný vodoměr, který je velmi výhodný vzhledem k možnosti vymazání položky stočného v účtu za pitnou vodu, úspora v tomhle případě může dosahovat klidně 50% nákladů!

Studniční voda

Studniční a vrtová voda jsou častými zdroji vody pro závlahový systém, hlavním argumentem je, že tato voda nic nestojí, což je nepřímo pravda, nejsou zde ovšem zahrnuty náklady na realizaci vrtu/studny, instalaci čerpadel, vodáren či čerpadel s frekvenčními měniči, v neposlední řadě nelze úplně pominout ani cenu elektrické energie pro jejich provoz. U této vody je třeba dbát zvýšené opatrnosti co se kvality vody týče, nejhoršími případy jsou železitá voda (trpí technika), pískující studna (velký problém pro filtraci vody a celý systém) či vody jinak chemicky znečištěna, trávníku to obvykle nevadí ale pro jezírka je tento zdroj prakticky nevhodný a je nejčastějším původcem řas v jezírku. S mechanickými nečistotami mají největší problémy studny vrtané, u kopaných studen o průměrech 1-1,4m bývají spíše výjimečně. U vrtu bývá dalším problémem jejich vydatnost (přítok vody), u slabých pramenů je nutné vodu odčerpávat do retenčních nádrží a odtud vodu čerpat do závlahy, jelikož by mnohdy nevystačili ani na několik minut zálivky či by mohlo dojít k jejich znehodnocení při silném odčerpávání.

Dešťová voda

Dešťovka patří k nejlepším zdrojům vody co se kvality týče, rostliny ji přijímají nejlépe. Je nutná její akumulace, která však obvykle nestačí na zálivku během celého roku a tudíž je často kombinována s jiným zdrojem vody, častá bývá automatizace dopouštění buďto z řádu nebo vrtu. Důvodem bývají zpravidla letní suché dny, kdy mnohdy až několik desítek dnů neprší a když tak jen v malém srážkovém úhrnu, který se z větší části odpaří. Nádrže se dopouští pouze na mez potřebnou k provedení jednoho závlahového cyklu, aby zbylý prostor sloužil pro akumulaci přívalových dešťů. K hlavním výhodám dešťové vody je její teplota která býva vyšší oproti vodě z vrtu, dále pak fakt že nebývá "tvrdá". Její velkou nevýhodou můžou být nečistoty v ní obsažené, které je třeba odfiltrovat, často se používají filtry s automatickým proplachem které jsou finančně náročné, dále pak investice do akumulační nádrže a čerpací techniky.

Voda z přírodních nádrží a potoků

Využití těchto zdrojů vody je pouze ve výjimečných případech, jelikož znečištění tohoto zdroje vody je významné, zpravidla se používá pouze u velkých závlah komerčních areálů či zeleně, kde jsou v časové přímce rozpuštěny vysoké náklady na filtrační technologii. Nejčastějšími problémy jsou plovoucí řasy a sinice, které zanášejí diskové i sítové filtry, jedinou možností je využití pískové či štěrkové filtrace které tyto nečistoty odstraní, ale i v tomto případě je pak nutná následná filtrace s automatickým proplachem pro odstranění jemných částic mechanického tvaru.


Poptávka


Kontaktovat nás můžete také na eshop@zahradnijezirka.net nebo +420 778 403 576.